+90 544 398 2970

ODALARIMIZ

Nea Efessos'un odaları Yunan mitolojisinin tanrı ve tanrıçalarının etkileyici hikayelerinden ilham alarak tasarlandı. Birbirinden farklı hikayelerin öğeleriyle dekore edilen odalar konfor ve şıklığı size sunuyor. Mitolojinin büyülü atmosferinin içinde yaşayarak, tanrıların öykülerine konuk olun.
 • ZEUS

  Zeus, Yunan mitolojisindeki en güçlü ve baş tanrısının gücünü yansıtan dekorasyonuyla, hayran bırakacak bir huzuru aynı anda yaşatıyor.
  • ZEUS

   Zeus, Titan Kronos'un ve eşi Rheia'nın en küçük çocuğu, “Tanrıların ve İnsanların Babası" Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Zeus, göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Antik Yunan’dan günümüze, çoğu zaman elinde bir şimşek ve asa ile resmedilmiştir. Simgesi şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Tanrı Zeus, bereket ve yağmurla özdeşleşmiştir. Pek çok tanrıça ve kadınla ilişkisi olan Zeus’un en bilinen özelliği çapkınlığıdır. Farklı ilişkilerinden mitolojideki farklı karakterler ortaya çıkmıştır. Tanrıça Hera, Zeus’un hem ablası hem de eşidir. Zeus'un en eski kült ve bilicilik merkezi Yunanistan'daki Dodona antik şehirdir. Habercisi oğlu Hermestir . İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus'un Leda için kuğu, Antiope için satir, Aegina için ateş, Danae için altın yağmuru, Alkmene için kocasının kılığına, Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis’in kılığına, Mnemosyne için yakışıklı bir çoban, İo için bulut, Demeter için yılan, Europa için boğa oluşu gücüne en iyi örnektir. Tarihteki ilk olimpiyatların O’nun için başlatıldığı, mitolojinin sayısız hikayesinde başrole sahip Zeus’un, Olympia tapınağındaki heykeli Dünya’nın 7 Harikası’ndan biridir. Yunan mitolojisindeki en güçlü, baş tanrısının gücünü ve ihtişamını yansıtan dekorasyonuyla, hayran bırakacak bir huzuru aynı anda yaşatıyor.

 • POSEIDON

  Poseidon, hakimi olduğu denizlerin dinginliğini ve havasını hissettiriyor.
  • POSEIDON

   Kronos ve Rheia’nın oğlu Poseidon, Zeus ve Hades’in kardeşidir. Yunan mitolojisi’nde denizler, depremler ve atların tanrısıdır. Poseidon Yerleri Sarsan veya Kara saçlı Tanrı olarak da anılır. En önemli silahı Trident denen üç dişli bir yabadır ve yabasını yere vurduğunda şiddetli depremler meydana gelir. Poseidon’un ele avuca sığmaz karakteri aynı zamanda hırs ve gücü temsil eder. Mitoloji’de Poseidon'un hırsı Atlantis'in yok olmasına sebep olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur. Karanlığın ve İşkencenin tanrısı olan Gorgos'la sürekli savaş içindedir.

   Poseidon, denizatlarının çektiği arabasına binerek kasırgalar estirir, denizleri allak bullak eder. Gemiciler yolculuklarının kazasız belasız geçmeşi için Poseidon'a yakarırlar. Poseidon, elinden bırakmadığı üç çatallı mızrağı (atribu) ile denize kıyısı olan toprakları sarsar, şiddetli depremlere neden olur. Eşi deniz dibi tanrıçası Amphitrite ile, birlikte okyanusun dibinde bir sarayda yaşar. Poseidon, odanızda hakimi olduğu denizlerin dinginliğini ve temiz havasını size hissettiriyor.

 • DEMETER

  Bereketin, doğanın ve toprağın sıcaklığını hissedeceğiniz Demeter, içsel yolculuğunuzun ilk durağı olacak.
  • DEMETER

   Kronos’la Rheia’nın kızı Demeter, ilk tanrı kuşağındandır. Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros'un destanlarında Demeter, "güzel saçlı kraliçe" ya da "güzel örgülü Demeter" diye anılır. Demeter, heykellerinde güzel bakışlı, sarı saçları omzuna dökülen, güzel bir kadın olarak gösterilirdi. Sağ elinde bir buğday başağı, sol elinde de yanan bir meşale tutardı. Eski çiftçiler, bitkilerin ve hayvanların doğup, olgunlaşıp öldüklerini ve ertesi baharda onlara benzeyen yeni hayvan ve bitkilerin yeniden doğduğunu gözlemlemişlerdir. İnsanlar çağlar boyu toplumları güvence altına almak için topraklarının ve kendilerinin bereketini sağlayacak olan Demeter’e tapınmıştır. İnsanlara toprağı ekip biçmesini öğreten Demeter’dir. Ekinleri, özellikle de buğdayı simgeler. Tanrılar tanrısı Zeus'un dördüncü evliliğini onunla yaptığı söylenir. Bu evlilikten de Demeter'in en bilinen çocuğu, yeryüzü ve yeraltının güzel ve hüzünlü tanrıçası Persephone doğmuştur.

   Bereketin, doğanın ve toprağın sıcaklığını hissedeceğiniz Demeter, içsel yolculuğunuzun ilk durağı olacak.

 • HEPHAISTOS

  "Pes etmek" sözcüğünü yok sayan, mücadeleyi yaşam kaynağı haline getiren Hephaistos, yeniden doğuşun ilham kaynağı oluyor.
  • HEPHAISTOS

   Hephaistos, Yunan mitolojisinde Zeus ile Hera'nın oğlu, Afrodit'in de eşidir. Hephaistos, tanrılar ve kahramanlar için demircilik zanaatıyla uğraşarak silahlar ve zırhlar üreten ateşler tanrısıdır. Olimpos'taki görkemli saraylar onun elinden çıkmıştır. Tanrılar ve kahramanlar için en güzel silahları yapmıştır. Zeus'la Hera'nın oğlu olarak bilinmesine rağmen, Zeus 'un annesi Rheia, hamileyken kendisinden daha güçlü bir çocuk doğurmasından korkup onu yutması ve bunun sonucunda da Athena'yı başından doğurmasına karşılık Hera'nın da Hephaistos'u tek başına doğurduğu da söylenmektedir.

   Hephaistos, zanaatkarlar tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilir. Tarımı, uygarlığı ve şehir hayatını korur. Anadolu kökenli tanrılardan biri olan Hephaistos, özellikle sönmüş bir yanardağ olarak saygı görmüş, sonraları yanardağların içinde çalıştığına inanılmaya başlamıştır. “Pes etmek” sözcüğünü yok sayan, mücadeleyi yaşam kaynağı haline getiren Hephaistos, yeniden doğuşun ilham kaynağı oluyor.

 • HERMES

  Hermes'in altın liriyle çaldığı tatlı notaların sakinliğini yaşayacağınız, huzurlu tatilin kapıları açılıyor.
  • HERMES

   Hermes, Zeus ve Maia'nın oğludur. Aynı zamanda babası Zeus'un habercisidir. Tanrıların en kurnazı sayılır, tanrıların en hızlısıdır. Bir de Caduceus adında büyülü bir altın değnek taşır. O kadar yeteneklidir efsaneye göre doğar doğmaz yürür, kaplumbağa kabuğundan liri icat eder ve mükemmel bir şekilde lir çalmaya başlar. Çevik ve hızlı haberci Hermes, tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur. Hermes bebekken bir gün Apollon'un gözetimindeki ineklerini otlatırken görür ve kurnazlığı ile ineklerin çoğunu çalar. Çaldığı inekleri bir mağaraya götürür. Apollon inekleri bulduğunda çok şaşırır. Çünkü bunu yapan bir bebektir. Apollon, Hermes'i cezalandırmak ister fakat Hermes lir çalmaya başlar. Lir sesini duyan Apollon çok etkilenir ve Hermes'e bir şey yapamaz. Hermes, kavalı, notaları, astronomi, liri, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir. Hermes eril öğenin temsilcisi olarak kabul edilir. Zeus ve Apollon’un en sevdiği tanrılardan biridir.

   Hermes’in altın liriyle çaldığı tatlı notaların sakinliğini yaşayacağınız, huzurlu tatilin kapıları size açılıyor.

 • DIONISOS

  Barış aşığı, şarap tanrısı Dıonısos'un Yunan tragedyalarına konu olan, farklı dünyasına hoşgeldiniz.
  • DIONISOS

   Dionysos, Zeus ile Semele’nin oğlu olarak geçse de, bazı kaynaklarda Zeus ile Persephone’nin ya da Zeus ile Demeter’in oğlu olarak gösterilir. Dionysos, şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder. Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır.

   Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar, haz ve acı arasında iki uçta gider gelir. Bu yüzden psikiyatride duygu durumunu temsil eder. Dionysos kültünün, Hristiyanlık dinini de doğrudan etkilediği iddia edilmektedir. Dionysos bağ bozumu tanrısı olarak da bilinir. Onun adına düzenlenen bağ bozumu şenliklerinde tiyatronun temeli atılmıştır. Tüm efsaneleri tepki ve direnç üzerine kurulu olan Dionysos, Helen pantheonuna(birliğine) aykırı bir tanrıdır. Barış aşığı, şarap tanrısı Dıonysos’un Yunan tragedyalarına konu olan, farklı dünyasına hoş geldiniz...

 • ARTEMIS

  Dağının canlılığını simgeleyen, tapınakları ile ünlü, saf ışığın tanrıçası Artemis'in büyülü hikayesini bizden dinleyin.
  • ARTEMIS

   Zeus ve Leto’nun kızı olan Artemis, Phoebe olarak da bilinir. Apollon’un ikiz kız kardeşidir. Güzel ve vakur Artemis, vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçasıdır. Artemis, güzel, endamlı, ciddi yüzlü, tanrısal bir bakiredir. Saf ışık tanrıçası olarak hafifliği sembolize eder. Hyginus’a göre Artemis doğumundan itibaren hiç bir erkeği sevmemiştir. Fakat, bir gün dev cüsseli avcı Orion’la tanışmış ve ondan hoşlanmıştır. Orion’la beraber vakit geçirmeye, başladıkları zaman Apollon kardeşini kıskanmış ve Orion’dan kurtulmak için fırsat kollamaya başlamıştır. Dünyadaki her şeyi gören Apollon, Orion’un denize girdiğini görür ve bir plan yapar. Artemis’e uzakta, denizin içinde belli belirsiz gözüken bir karaltıyı göstererek, O’na denizin içinde, ufukta gözüken bu nesneyi vuramayacağını söyler.

   Hırslanan Artemis oku ile uzakta gözüken o nesneyi hedefler ve vurur. Daha sonra vurduğu şeyin denizde yüzen Orion olduğunu anlayınca çok üzülür. Kızının durumunu gören ve üzüntüye kapılan Zeus, Orion’u göklerde sürekli parlayan bir takım yıldızı haline getirir ve böylece Artemis’in acısını bir nebze de olsa azaltır. Sonuç olarak, göklerde ışıl ışıl parlayan Orion takım yıldızının arkasında Artemis’in aşkı bulunmaktadır Doğanın canlılığını simgeleyen, tapınakları ile ünlü, saf ışığın tanrıçası Artemis’in büyülü hikayesini bizden dinleyin.

 • AFRODIT

  Aşk ve güzelliğin temcilcisi Afrodit, size unutamayacağınız bir tatil sunuyor.
  • AFRODIT

   Aşkın tanrıçası Aphrodite, dalgaların köpüğünden doğmuştur. Bir ilkbahar sabahı, Ege Denizi kıyılarında, bembeyaz köpükleri bir dalgayla hareketlenir. Dalganın kıyıya bıraktığı sedef deniz kabuğunun içinden güzeller güzeli Aphrodite çıkar. Beraberinde aşk tanrısı olan oğlu Eros da vardır. Kumsalda yürüdükçe bastığı yerlerde renk, muhteşem çiçekler açar. Zaman tanrıçaları Hora’lar onu bulduktan sonra tülden elbiseler giydirip, uzun şaçlarını örerek, adı gibi altın bir taç takarlar.

   Aphrodite insanların ve tanrılarına aşk tohumları serper, bazen sonsuz mutluluk, bazen de aşk acısı verir. Yalnızca insanlara ve tanrılara değil tüm tabiata da gücünü hissettirir. Yeryüzünde her şeyi o diriltir, o canlandırır. Kuruyan çiçekleri, ağaçları o diriltir, dünyayı süsleyerek yaşam sevinci katar. Aşk ve güzelliğin temsilcisi Afrodit, size unutamayacağınız bir tatil sunuyor.

 • ATHENA

  Barış ve ilhamın tanrıçası Athena'nın gücü ve parlak zekasından ilham aldığımız odamız konuklarını bekliyor.
  • ATHENA

   Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan tanrıça Metis'tir. Athena’nın sembolleri savaşı simgeleyen mızrak, barışı simgeleyen zeytin dalı ve bilgeliği simgeleyen baykuştur. Athena, aynı zamanda Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur, kent ismini de Athena’dan almıştır. Athena ve sembolize ettiği karakterler birçok kültürde benzer formlardadır. Athena ayrıca Troya savaşında Akhaların yardımına koşup tahta atın yapılmasına yardım etmiştir. Athena özel bir kalkan taşır. Bu kalkan Aegis olarak bilinir. Kalkanın üzerinde, değişik süslemelerle birlikte Medusa'nın başının resmi bulunur. Bu kalkanın önünde en güçlü ordular bile bozguna uğrar. Athena, Zeus'un en sevdiği kızı olduğu için Zeus'un yıldırımlarını da bir tek o kullanabilir.

   Barış ve ilhamın tanrıçası Athena’nın gücü ve parlak zekasından ilham aldığımız odamız konuklarını bekliyor.

 • APOLLON

  Apollon müzik ve sanatın sonsuz ilhamını hissettirecek mimarisiyle, büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
  • APOLLON

   Apollon, Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir. Apollon sarışın, yakışıklı ve çok dikkat çekici bir görünüme sahipti. Mitolojideki eşi Kassandra’dır. Apollon, müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahin yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Olympos’luları altın liriyle eğlendiren, çok uzaklara ok atabilen, hastaları iyileştiren ve iyileştirme yeteneğini hastalara ilk öğreten gümüş yayın efendisi, okçu Tanrı olarak Yunan şiirlerine geçmiştir. Apollon, asla yalan söylemez; ışığın ve gerçeğin tanrısıdır. Kutsal ağacı defne, hayvanları yunus, atmaca, kuğu ve kargadır. Aynı güneş ışınları gibi Apollon'un okları da hem hasta edici hem de iyileştiricidir. Apollon ışıkla özdeşmeşmişse de, ilk ortaya çıktığında Apollon, güneş tanrısı değildir. Esas Yunan güneş tanrısı Helios’dur. Apollon ve Artemis'in, güneş-ay ile özdeşleşmesi daha sonradan gerçekleşmiş, özellikle Roma’lılar döneminde bu anlayış yerleşmiştir.

   Apollon müzik ve sanatın sonsuz ilhamını hissettirecek mimarisiyle, büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

 • ARES

  Mitolojinin en cesur tanrısı Ares'in, sınırları zorlayan karakteri ve cesaretini temsil eden, sürprizlerle dolu bir tatilin kapılarını aralıyor.
  • ARES

   Yunan mitolojisinde Ares, Savaş Tanrısı'dır. Zeus ve Hera’nın oğlu ve Oniki Olimposlu’dan biridir. Roma'da Mars olarak da bilinir. Barış tanrıçası olan Athena'nın zıttıdır. Mitolojide Athena ile giriştiği mücadeleler ve sevgilisi Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür. Sparta kenti ve Trakya bölgesi tanrının başlıca kült merkezleridir. Yunan tanrıları içinde belki de en fazla utanç verici duruma düşen tanrıdır. Kimsenin sevmediği bu tanrı sık sık zor durumlara düşürülür. Ares Yunan mitolojisinin en büyük tanrılarından biridir. Dünyanın yönetimini tamamen elinde tutmuş, insanlara her türlü korkuyu ve acıyı tattırmıştır. Amacına ulaşan Ares, Olympos’a girdikten sonra Zeus’la son anlaşmasını yaparak, hiç bir tanrının dünyaya karışmama zorunluluğunu koyar. Zeus Ares’in bu şartını kabul eder ve dünyaya giden kapıların hepsini kapatır.

   Mitolojinin en cesur tanrısı Ares’in, sınırları zorlayan karakteri ve cesaretini temsil eden, süprizlerle dolu bir tatilin kapılarını aralıyor.

 • NARKISSOS

  Sevmek ve sevilmenin anlamını uçlarda yaşayan, nergis çiçegine adını veren Narkissos'un kendisine duyduğu aşkı bizden dinleyin.
  • NARKISSOS

   Yunan mitolojisinde nergis çiçeğine adını vermiş olan Narsis, ırmak ilahı Kephissos ile arındırıcı suların bekçi perisi Liriope’nin oğlu olarak doğar. Bir kahin, ebeveynine Narkissos’in dünyada, kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacağını söyler. Kendine âşık olanlara aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Ekho bu genç avcıya ilk görüşte âşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek, peri kızının yanından uzaklaşır. Ekho bu duruma çok üzülür, herkesten kaçarak tek başına dağlarda yaşar. Tanrılar Ekho’nun üzülmesine dayanamazlar ve Narkissos’u cezalandırmaya karar verirler. Narsis bir gün bir su birikintisine dökülen bir kaynağın yanına gelir ve su birikintisine doğru eğilerek oradaki sudan içmeye başlar. Bu sırada, birikintide yansıyan yüzünü görür. Kendi yüzünü görünce önce şaşkınlığa düşer, sonra kendini hayranlıkla seyre dalar ve kendisine âşık olur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar, sevmiştir kendi görüntüsünü . O şekilde orada ne su içebilir, ne de yemek yiyebilir, aynı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldükten sonra da vücudu nergis çiçeklerine dönüşür. Ekho’nun sesi ise, dağlardaki ‘eko’ dediğimiz yankılara dönüşür. Açık bir alanda seslenildiğinde Ekho’nun sese cevap verdiği, bunun da eko(yankı) olarak duyulduğuna inanılır.

   Sevmek ve sevilmenin anlamını uçlarda yaşayan, nergis çiçeğine adını veren Narkissos’un kendisine duyduğu aşkı hissedin.

 • HADES

  Yeraltı tanrısı Hades, aynı zamanda yeraltındaki tüm hazilerin de sahibidir. Umutsuz aşkıyla mevsimlerin oluşmasına neden olan mucize hikayesini keyifle dinleyin.
  • HADES

   Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeus, yeryüzünün hâkimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü, Poseidon’a denizler ve Hades’e yeraltı düşer. O artık ölüler ülkesi tanrısıdır; ancak kötü değildir. Yer altının tüm hazineleri Hades'in olduğu için Romalılar onun adını varlıklı yani, Plüton olarak değiştirmiştir. Eşi, Demeter ve Zeus'un kızı Persephone’dir. Hades yüreği hiçbir yakarış, hiçbir sunu ya da kurbanla yumuşamayan tanrı olarak bilinir. Hades, acımasız ve korkunç olsa da, sözünden dönmez ve birçok tanrının aksine kaprisli bir tanrı değildir. Bilinen en önemli öyküsü eşi Persephone'yi kaçırması ile ilgili olandır. Persephone, Hades'in eşi ve ölüler ülkesinin tanrıçası olmuştur fakat doğan hiçbir çocuğu Hades'ten değildir. Kızının kaçırılmasından dolayı derin üzüntü duyan Demeter, doğayla hiç ilgilenmemiş ve tüm dengesinin bozulmasına sebep olmuştur. Bu durumu engellemek isteyen tanrılar, Hades’le anlaşarak, Persephone’nin kış dönemi hariç kalan kısmını yeryüzünde, annesiyle geçirmesini kabul ettirmişlerdir. Bu yüzden Persephone, ölülerle ve yeraltıyla olduğu kadar hasatla da ilişkilendirilir. Annesiyle yeryüzünde olduğu zamanlar bahar ve yaz, Hades’le birlikte olduğu zamanlar kış mevsimini oluşturur. Yeraltı tanrısı Hades, aynı zamanda yeraltındaki tüm hazinelerin de sahibidir.

   Umutsuz aşkıyla mevsimlerin oluşmasına neden olan Hades’in mucize hikayesini yaşayın.

 • FLORA

  Tüm çiçeklerin ve baharın tanrısı Flora'nın dokunduğu odamız, doğanın uyanışını ve canlılığını ağırladığı konuklarına yaşatıyor.
  • FLORA

   Flora, yeşeren bitkilerin çiçeklerin, ilkbaharın taze çiçeklerinin tanrıçasıdır. Çiçek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. Mitolojiye göre, Zeus'a (Jüpiter) kızan luno, erkek araya girmeden çocuk doğurmak istemiş. Ona, dokunduğu kadını gebe bırakan bir çiçek veren Flora, Mars'ı (Ares) doğurmasını sağlamış. Flora, Romalılar takvimlerinin ilk ayı, baharın başlangıcı olan Mars (Mart) adını vermişlerdir. Dördüncü yüzyılda bu Flora’nın şerefine, 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında “Floralia” festivali kutlanırdı. Flora Yunanların Chloris'i ile özdeşleştirilmiştir.

   Tüm çiçeklerin ve baharın tanrısı Flora’nın dokunduğu odamız, doğanın uyanışını ve canlılığını ağırladığı konuklarına yaşatıyor.

 • HESTIA

  Olimpos'ta yanan kutsal ateşin sahibi, aileyi temsil eden Hestia, sımsıcak bağlarla birbirine sarılan aile kavramını size tekrar hatırlatacak.
  • HESTIA

   Hestia, Rhea ile Kronos'un kızı olan Hestia, Zeus'un en büyük kız kardeşidir. Olimpos'taki tanrıların en kibarı olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadığı gibi, Antik Yunan'da ona adanan tapınakları da olmamıştır. Ama, Olimpos 'ta yanan kutsal ateş ve dünyadaki yanan her ocak onun kutsal mekanı sayılır. Mitolojide Hestia, Kronos ve Rhea'nın ilk çocuklarıdır. Diğer kız ve erkek kardeşleri gibi babası tarafından yutulur, Kronos yenildikten sonra ise son kişi olarak dışarı çıkar. Apollon ve Poseidon, Hestia ile birlikte olmak istedilerse de, tanrıça Zeus'tan sonsuza kadar bakire kalmayı diler ve isteği Zeus tarafından kabul edilir. Ayrıca son olarak da Olimpos'taki yerini tanrı Dionysos'a bırakıp, oniki Olimpos tanrısı arasından ayrılmıştır. Yaşamak için insanların arasına karışır. Hestia aynı zamanda ‘metropolis’i simgelerdi. Bu nedenle kurulan yeni şehirlere metropoliste yanan ateşten getirilir, böylece metropolisin bir parçası koloni şehirlerinde yanmaya devam eder.

   Olimpos’ta yanan kutsal ateşin sahibi, aileyi temsil eden Hestia, sımsıcak bağlarla birbirine sarılan aile kavramını size tekrar hatırlatacak.

 • HERA

  En güçlü, cesur ve evliliklerin tanrıçası Hera'nın koruyucu gücünü hissedeceğiniz, ev sıcaklığında bir atmosfer.
  • HERA

   Hera, Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıçadır. Roma'da Juno olarak bilinir. Babası Titanlardan Kronos, annesi Rhea'dır. Olympos Tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Aphrodite’den sonra en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. İnek gözlü, ak kollu Hera da denilir. Hatta Hera, Aphrodite'den sonra en güzel ikinci tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus'a sunmuştur. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç ve kinci bir tanrıçadır, işlerini bir düzen içinde yürütür. Zeus'la ilişkisi olduğunu bildiği Maia’yı çileden çıkarmış, Lamia’yı canavara çevirmiş, Semele’yi tuzağa düşürmüş, Alkmene’ nin doğum yapmasını geciktirmiş, Leto’yu takip edip süründürmüş,Callisto'yu ayıya çevirmiş, İo’ya at sineği musallat etmiştir. Troyalılar kendisini en güzel tanrıça seçmedikleri için kini büyüktür. Zeus Hera'yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus'tan daha iktidar sahibidir ve Zeus'un önemli kararlarında çok büyük etkisi vardır.

   En güçlü, cesur ve evliliklerin tanrıçası Hera’nın, koruyucu gücünü hissedeceğiniz, ev sıcaklığında bir atmosfer...